ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ МИЛИЈАРДУ ДИНАРА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА


ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ МИЛИЈАРДУ ДИНАРА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Извор: Министарство привреде Републике Србије

    Министарство привреде Владе Републике Србије расписало је данас јавни позив којим је малим, средњим и микро предузећима, предузетницима и задругама омогућено да конкуришу за бесповратна средства за набавку опреме у износу од милијарду динара.
     Програм подршке малим и средњим предузећима представља комбинацију повољних кредита и бесповратних средстава, а циљ је повећање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања, као и креирањe нових радних места.
    Средства се могу користити за набавку нове производне oпреме, као и оне директно укључене у процес производње размењивих добара.
Програм је конципиран тако да Министарство суфинансира набавку опреме у износу од 25 одсто њене вредности, 70 одсто трошкова набавке финансира се из кредита банака или лизинг компанија, док преосталих пет одсто чини учешће самог предузетника.
     Овогодишњи партнери на програму су „Прокредит“, „Кредит агрикол“, „Банка Интеза“, Банка Поштанска штедионица, „Ерсте“ и ОТП банка, као и две лизинг компаније – „Интеза“ и „Уникредит лизинг“.
     Ресорно министарство је од ове године увело електронску пријаву захтева, a сви потребни подаци аутоматски ће се преузимати од других државних органа (АПР, Пореска управа, ЦРОСО), чиме се скраћује време потребно за доделу бесповратних средстава, тако да корисници могу да поднесу захтев без одласка у филијалу банке или лизинг компаније.
    Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и документација доступни су на интернет страници Министарства привреде.